We hebben de wens ontvangen de mogelijkheid te bieden om op het bestaande PR materiaal de eigen praktijkinformatie te plaatsen. De PR commissie heeft zeer bewust gekozen voor een identieke uitstraling van het PR materiaal. Individuele aanpassingen hebben hierin volgens hen geen plek. Op de folder is overigens een ruimte opgenomen die het mogelijk maakt hier de naam en adres van je eigen praktijk te plaatsen. daar willen we het bij houden.