Collegae,

Tijdens de jaarvergadering op 29 maart j.l. werd er opgeroepen de toets van SNN uit te voeren, de instructies vinden jullie achter deze link. Op de  website van het SNN wordt het niet duidelijk gemaakt of voorbereiding nodig is en indien zit nodig is welke voorbereiding noodzakelijk is. Mogelijk wordt dit in een latere versie van de nieuwsbrief verder verduidelijkt.