Het bestuur wil de leden opmerkzaam maken op het onderstaande bericht, een initiatief van het bestuur van Schoudernetwerk Midden Nederland aangaande de verplichte toetsing.

Geacht bestuur SNN en Raad van Advies,

Op de jaarvergadering van het SNN op 26 maart jl spraken wij over jullie voorgenomen besluit een verplichte toetsing in te voeren voor de individuele deelnemers/ leden van de regionale schoudernetwerken.
Als bestuur van Schoudernetwerk Midden Nederland (SMN), hebben wij reeds in een email d.d. 25-3-2019 onze bezwaren mbt dit voorgenomen besluit aan het bestuur van SNN uitgebreid en gemotiveerd kenbaar gemaakt.
Ook op de jaarvergadering is er uitgebreid gediscussieerd over dit onderwerp en werd ons standpunt inderdaad door meerdere collegae herkenbaar gesteund. Wij hebben aangegeven dat het ons verstandiger lijkt dat het SNN eerst een heldere visie en beleid  gaat ontwikkelen, met hieraan gekoppeld een meerjarenplan. Pas dan kan een goede discussie gestart worden of de toetsing door SNN, wel het juiste middel is om de kwaliteit te toetsen.

Een en ander zou ook beter gefundeerd moeten worden in relatie tot de (al dan niet bestaande) kwaliteitseisen van alle netwerken. Een extra last van 4 uur die verplicht is en verder geen extra’s oplevert is niet te handhaven. In het licht van “ontregel de zorg” en de ervaren werkdruk waarvan in de media en op de werkvloer gerapporteerd wordt, dan wel merkbaar sprake is, past deze ontwikkeling ook niet. De autonomie van de bestaande netwerken wordt bij deze verplichting aangetast en wie zegt dat het “hierbij blijft”?

Als men zo overtuigd is van deze werkwijze zou het in ieder geval zinvol zijn dat SNN accreditatie aanvraagt voor deze werkwijze bij het KNGF en het Keurmerk en de werklast laat accrediteren. Zo  dient het ook nog een groter geheel. Onze deelname binnen SMN is ook geaccrediteerd en hiertegenover staan al veel “eigen netwerkgebonden verplichtingen” die we bij het aangaan van de relatie met elkaar hebben afgesproken. Kortom, inzet, deelname en kwaliteitsinstrumenten zijn geborgd.

De stemming over de toetsing is na de discussie tijdens de vergadering uitgesteld tot maart 2020. Het bestuur van SMN heeft op de jaarvergadering het voorstel gedaan om in najaar 2019 een bijeenkomst te organiseren, aangaande de visie en beleid van SNN. Wij hebben tevens aangegeven de organisatie hiervan op ons te willen nemen. Alle geïnteresseerde regionale schoudernetwerken zouden hierbij kunnen aansluiten.

Het najaar van 2019 nadert snel. We hebben op dit voorstel tot op heden nog geen reactie van het bestuur van SNN of van de Raad van Advies ontvangen. Wij begrijpen dat het SNN nu veel tijd besteedt aan de organisatie van het schoudercongress in december. Wij stellen daarom voor de bijeenkomst betreffende het beleid en visie in het voorjaar van 2020 te houden. Wij horen graag van jullie.

Namens het bestuur van Schoudernetwerk Midden Nederland (SMN)

Irene A.J.P.Dijkshoorn, fysiotherapeut

Igor J.R. Tak PhD, MSc PT, MPTSports, (Sport)fysiotherapeut, Docent, Klinisch onderzoek

 

PS: De besturen van andere netwerken zijn in deze mail ge-cc-ed zodat er een open en transparante communicatie en motivatie van standpunten is. Wij vragen hen deze mail te delen met de leden van hun eigen netwerk.