Hierbij stuurt het bestuur van SNNHN u de reactie van Karin Hekman, namens het bestuur van SNN, op de mail van Schoudernetwerk Midden Nederland ( SNMN) welke u terug kunt lezen in het vorige nieuwsbericht.

 

Hallo Irene en Igor

Wij herinneren ons de SNMN acties rond 26-03 met bezwaren tegen de mogelijke invoering van het SNN kwaliteitsinstrument nog goed. In de notulen staan die ook beschreven (zie punt 2 in het attachment) en het SNN bestuur heeft het beleid rond de voortgang van het kwaliteitsinstrument aangepast (zie ook actiepunt 3). Zo hoort dat ook, de deelnemersraad is een belangrijk orgaan die de besluitvorming mede bepaalt.

Inmiddels is overleg gaande met de RvA en een externe deskundige over de update van de missie en visie en de strategie voor de komende 5 jaren. Dat is na 5 succesvolle SNN jaren ook op zijn plaats. We hebben nu 23 netwerken met 1000 leden en we hebben de nodige samenwerking en producten ontwikkeld. Een goed moment om te bepalen hoe we verder willen. We respecteren jullie bezorgdheid maar het gegeven dat we niet op jullie uitnodiging zijn ingegaan, betekent niet dat er niets gebeurt. Op woensdag 9 oktober vergaderen SNN bestuur en RvA in Zwolle verder over de plannen voor de komende vijf jaren. De veranderingen zullen plaatsvinden zowel op inhoudelijk als op bestuurlijk vlak en gezien jullie betrokkenheid nodigen we jullie graag uit om zitting te nemen in de raad van advies of in een van onze bestuurlijke werkgroepen.

Gezien het EUSSER / SNV / SNN congres dit najaar, is er pas weer een deelnemersvergadering is op 18-03  in Nieuwegein. De voorstellen komen dan op tafel en wie weet besluiten we dan om er een extra bijeenkomst aan te wijden.

Met vriendelijke groet,

SNN bestuur