Mijn naam is Björn Tolboom, ik zit in mijn afstudeerjaar van de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) van de hogeschool Inholland. In dat kader vraag ik uw aandacht voor het volgende:

Op dit moment wordt de diagnose ‘frozen shoulder’ gesteld door een bewegingsonderzoek en soms via een echo in de oksel. Beide methodes zijn echter pijnlijk. Voor mijn afstudeeropdracht wil ik onderzoeken of de diagnose ‘frozen shoulder’ ook zonder pijnlijk bewegings- of oksel-echo onderzoek kan worden gesteld, maar middels een andere echo techniek. Of dat deze echo techniek als aanvullend onderzoek kan worden gebruikt.

Voor het onderzoek ben ik op zoek naar personen tussen de 40 en 60 jaar waarbij de diagnose frozen shoulder is vastgesteld. Om het onderzoek betrouwbaar te maken, ben ik ook op zoek naar personen van dezelfde leeftijd zonder schouderklachten voor de zogenaamde ‘controlegroep’. Ik vraag hiervoor uw medewerking.

Dit onderzoek wordt in samenwerking met FysioHoorn, praktijk voor fysiotherapie en oefentherapie, uitgevoerd.

Nadere bijzonderheden én het informatie- en inschrijfformulier vindt u achter deze link. Dank voor uw hulp.