Schoudernetwerk Nederland

Schoudernetwerk Nederland is een landelijke koepel voor regionale schoudernetwerken van fysiotherapiepraktijken. SNN is ontstaan vanuit Schoudernetwerk Twente en Amsterdam. Geleidelijk worden er steeds meer regionale netwerken toegevoegd. Uiteindelijk zal er een landelijke dekking ontstaan.Doelstelling van SNN is het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor schouderklachten. De nadruk bij SNN ligt op:

  • het stellen van een kwaliteitswaarborg;
  • het ontwikkelen van onderwijsproducten;
  • het verzorgen van congressen;
  • het stimuleren van onderzoek ter onderbouwing van het specialisme;
  • het realiseren van samenwerkingsverbanden op nationaal niveau.

Er zijn vakinhoudelijke commissies en werkgroepen, een congrescommissie en een onderwijscommissie. Vrijwel elk regionaal schoudernetwerk werkt samen met een kennisinstituut in de regio om de kwaliteit en continuering van de scholing te borgen.

Om zich aan te sluiten bij SNN moeten regionale netwerken voldoen aan vijf criteria:

  1. een gemeenschappelijke entreecursus van minimaal 4 dagdelen, geaccrediteerd door het KNGF;
  2. een beschreven structuur van de vereniging of de stichting met statuten en een huishoudelijk reglement, en minimaal drie bestuursleden;
  3. samenwerking met een orthopediepoli of zo mogelijk een schouderpoli;
  4. een model om continuering van de scholing te borgen (het model moet minstens een jaar functioneren, 4x per jaar of vaker is er verplichte scholing en de inhoud van de scholing is online beschikbaar);
  5. een actuele lijst van leden die allen moeten voldoen aan vakinhoudelijke competenties in het behandelen van mensen met schouderpijn (afspraken over diagnostisch handelen, therapeutische interventies en postoperatieve richtlijnen staan op de website van SNN, www.schoudernetwerk.nl).

Voor meer informatie, ga naar de website van Schoudernetwerk Nederland.